Què és el Banc de Temps?

El Banc de temps és un projecte en el qual el temps és la unitat de valor. No és un banc que funcioni amb diners sinó amb l’intercanvi de temps. Amb el donar i el rebre de les persones que en formen part. S'intercanvia allò que més se sap o agrada fer amb allò que més es necessita, de manera que es construeix una xarxa de relacions humanes on el que es fomenta és la relació d’igualtat entre les persones i l’intercanvi de valors humans.

Un banc de temps és una iniciativa comunitària d'intercanvi de temps, que emula simbòlicament el funcionament d'un banc, però en el qual allò que es "presta" i es "rep" és temps dedicat als serveis i a les persones. Té per objectiu tant l'ajuda mútua com el reforç dels llaços comunitaris i de veïnatge del poble.

El Banc de Temps el formen un grup de gent disposada a intercanviar aprenentatges, serveis, coneixements i tasques, fomentant l’establiment de xarxes relacionals. Així es creen oportunitats de conèixer i confiar en els altres per tal de resoldre les necessitats de la vida quotidiana. Una persona diposita unes hores del seu temps oferint un servei que vol donar a d'altres persones i, a canvi, demana temps a d’altres persones per resoldre algunes necessitats diàries.

No es tracta d’un projecte de voluntariat, ja que el servei que es realitza  es remunera amb temps. La unitat d'intercanvi és l'hora, independentment del servei que s'ofereixi o que es rebi. En aquest banc, el temps és la riquesa principal i, per tant, la unitat de valor. Totes les habilitats tindran el mateix valor, depenent del temps. És per tant un banc que funciona sense diners. Únicament es pot dipositar temps, que es retira en el moment que s’ utilitza.

El Banc de Temps està obert a tothom: homes, dones, grans i joves majors de 18 anys que vulguin contribuir a millorar la seva qualitat de vida i la dels altres.