Presentació

El Banc de Temps és un projecte de Participació Ciutadana promogut des de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, aplegant diferents iniciatives ciutadanes. Per una banda el Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri el Barato, i per una altra l’Associació de Veïns de La Xinesca. Paral·lelament, ciutadans i ciutadanes a títol individual s’uneixen a la proposta, amb la intenció d’animar a d'altres persones a participar de manera activa en la construcció del Municipi.

El projecte “Banc de Temps” pretén aportar a la ciutadania del Municipi en general, elements de reflexió entorn del civisme i busca afavorir que les relacions entre les persones es fonamentin en valors relacionats amb l'amabilitat, la solidaritat, la convivència i la participació.

La salut de les comunitats depèn de la creença que les accions del present poden tenir gran transcendència per al futur. La forma més efectiva i eficient de construir capital social és generant reciprocitat i ajuda mútua d’una manera més àmplia. Així, la confiança i els compromisos cívics es reprodueixen automàticament.

Mitjançant l’intercanvi d’aquest tipus d’experiències es fomenten principis d’igualtat, solidaritat, ajuda mútua, integració social, respecte, i també es milloren les relacions interpersonals, l’autoestima i la justícia social.

Es tracta de promoure entre la comunitat hàbits de cooperació entre dones i homes, entre individus i famílies, entre persones de diferents edats i condicions, i entre persones autòctones i nouvingudes.

Aquests intercanvis, que podem qualificar de bon veïnatge, de fet ja es donaven de forma espontània. El Banc de Temps, però, ens ajuda a fer-ho de manera més organitzada i més accessible. Es vol crear una referència, un lloc de trobada per a l’oferta i la demanda de temps i tasques.

El temps s’intercanvia de manera recíproca i paritària entre les persones, evitant que les tasques a desenvolupar siguin una alternativa de treball encoberta o remunerada. Es tracta de realitzar un intercanvi on la moneda simbòlica és el temps.